A projekt


A LAWrider nemzetközi ifjúsági kezdeményezés projekt középiskolás fiatalok indítványára a romániai Asociata VOX NOVUM, horvátországi SKWHAT és magyarországi Creative Elephant Studio Kft. partnerségében, valamint együttműködő partnerek és középiskolás fiatalok folyamatos bevonásával valósult meg 2016. február 1 - 2017. március 31. között.

Célközönsége: elsősorban középiskolás korosztály, illetve azok a középiskolások, akik nemzetközi együttműködésben hoztak létre 10 db, 10-15 perces, emberi jogi témákat feldolgozó szkeccs filmsorozatot és 10 db, a filmek témáját feldolgozó óravázlatot, melyet széles körben terjesztettek online és offline formában Európa-szerte.A LAWrider nemzetközi ifjúsági kezdeményezés projekt középiskolás fiatalok indítványára a romániai Asociata VOX NOVUM, horvátországi SKWHAT és magyarországi Creative Elephant Studio Kft. partnerségében, valamint együttműködő partnerek és középiskolás fiatalok folyamatos bevonásával valósult meg 2016. február 1 - 2017. március 31. között.

Célközönsége: elsősorban középiskolás korosztály, illetve azok a középiskolások, akik nemzetközi együttműködésben hoztak létre 10 db, 10-15 perces, emberi jogi témákat feldolgozó szkeccs filmsorozatot és 10 db, a filmek témáját feldolgozó óravázlatot, melyet széles körben terjesztettek online és offline formában Európa-szerte.

További célcsoportok: pedagógusok, emberi jogok iránt érdeklődő ifjúságsegítők, emberi jogi szervezetek, akik hozzájárultak a projekt eredményeinek terjesztéséhez, fennmaradásához, továbbfejlesztéséhez. A projekt során a fiatalok minden szakmai és mentori támogatást megkaptak.

Kimentként létrejött: összesen 6 db, heti rendszerességű színjátszó és filmes workshop, melyek hosszú távú folytatási, tanulási és közösségi alkotási lehetőséget biztosítanak a résztvevő, bekapcsolódó fiataloknak.

Célok: elsősorban középiskolás fiatalok emberi jogi nevelése
emberi jogi cikkelyek szélesebb körben való terjesztése és művészettel való kreatív feldolgozása
kötelességek, kötelezettségek és emberi jogok kiegyensúlyozott együttműködése
kreativitás, vállalkozói kompetencia fejlesztése
fiatalok fejlődésének, fejlesztésének, nevelésének segítése, érzékenyebbé tétele kortársaik és a társadalom iránt
a globális megértés elősegítése

Nemzetközi dimenzió:
nemzetköziség, kultúrák megismertetése
együttműködés megerősítése résztvevő fiatalok és szervezetek között
fizikai határok eltűntetése fiatalok és a projektbe bevont szakemberek fejéből
elfogadás, tolerancia, megismerés
határmenti együttműködések erősítése

Projektpartnereink:
SKWHAT (Horvátország) és Asociatia VOX NOVUM (Románia): filmezés, színjátszás, ifjúsági munka

Együttműködő szervezeteink:
D2 Ifjúsági Fejlesztő- és Médiaközpont: ifjúsági munka
Belvárosi Mozi: konzultáció filmes és mozival kapcsolatos kérdésekben
Szegedi Egyetemi Színház: konzultációs lehetőség színjátszási kérdésekben
Motiváció Oktatási Egyesület: hátrányos helyzetű fiatalok megszólítása, bevonása

Tevékenységek:
havi; online, offline koordinációs tevékenység: koordinátori megbeszélések, értékelés, projekt átbeszélése, megbeszélések, kompetenciagyűjtés
filmes workshop: forgatókönyvírás, fejlesztés, karakterek, karakterfejlesztés, műfajismeret, helyszín kiválasztása, technikai ismeretek
színjátszó workshop: improvizációs és színészi gyakorlatok, felkészülés a forgatásokra, helyszíni próbák
plenáris találkozók: megbeszélés, értékelés, ifjúsági munka; összesen 4 db nemzetközi plenáris offline találkozó (Ismerkedés és emberi jogi képzés; Féléves értékelés, Háromnegyed éves értékelés, LAWrider Final Show záróesemény) plusz az ütemtervnek megfelelően nemzeti plenáris ülések
csapatépítő tevékenységek
emberi jogi tréningek
gyártásszervezés
forgatás
utómunkálatok: vágás, színkezelés, logózás, feliratozás, animálás
disszeminációs tevékenységek, terjesztés, iskolai órák tartása
kisfilmekhez óravázlatok elkészítése
projekthez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek, emberi jogi flashmob, LAWrider inspirálta témák kidolgozása (riport, videoklip)

Résztvevőkre gyakorolt hatás:
Alapos ismeretekkel rendelkeznek az emberi jogokra vonatkozóan, emberi jogokkal kapcsolatos pozitív attitűdjeik erősödtek. Kompetenciákkal gyarapodtak, amelyek segítséget nyújtanak a felnőtt életben. Megtanultak csapatban tevékenykedni, önismeretük fejlődött, kreatív készségeik erősödtek. Nemzetközi csapat részeként tevékenykedtek, megtapasztalták, hogy a határok nem jelentenek akadályt az együttműködésben. Erősödött eurorégiós identitásuk. Proaktív, kezdeményező emberekké váltak. Kapcsolatrendszereket építettek ki, amelyek a későbbiekben is hatással lehetnek életükre. Filmes és a színjátszó szakmában mélyülhettek el, megalapozhatták jövőbeli karrierjüket.

Szervezetekre gyakorolt hatás:
Egymás tevékenységi körének megismerése, közös projekteket generáltak/nak, segítik a jövőben is egymást. Tapasztalatokra tettek szert az ifjúsági munka, nemzetközi együttműködések területén. Ifjúsági önkéntes bázissal rendelkeznek. Műhelyek jöttek létre.

Célcsoportokra gyakorolt hatás:
Új módszertani anyaggal gyarapodtak, a pedagógusok további nemformális oktatási segédanyagot kaptak. Az ifjúsági korosztály tagjai megértették az emberi jogok kérdéskörét, érzékenyebbé váltak a téma iránt. Lehetőséget kaptak a filmezés, színjátszás iránt érdeklődők egy jól megalapozott műhelymunkába való bekapcsolódásra.

Hatás más érintettekre:
Kapcsolatrendszer tovább bővítése, tevékenységeikbe bevont fiatalok számának gyarapítása, ismertségük növelése, részei voltak egy olyan pozitív kezdeményezésnek, amellyel a célközönségük velük szembeni pozitív attitűdjei gyarapodtak. Emberi jogokkal kapcsolatos ismeretek, attitűdök bővítése, erősítése.

Ha még több információt szeretnél a projektről keresd a projekt koordinátorokat, Csóti-Gyapjas Dórát és Balla Gábort.

Óravázlatok


2. cikk

3. cikk

4. cikk

5. cikk

12. cikk

13. cikk

18. cikk

19. cikk

20. cikk

30. cikk

Partnerek